Εσωτερισμός Και Η Σύνδεση Του Υποκόσμου, November 2020